Конституисан је 8. сазив Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци, јединог легитимног студентског представничког тијела на Универзитету. На сједници одржаној у уторак, 6. децембра 2016. године у Бањој Луци, једногласно је изабрано руководство 8. сазива студентског представничког тијела на Универзитету у Бањој Луци. Други сазив за редом који своје руководство бира једногласно, чиме је још једном исказано  јединство студентских представника.

Изабрани су :

Предсједник : Зоран Граховац,  студент Машинског факултета, изабран у други мандат за редом на мјесто предсједника Студентског парламента.

Замјеници предсједника : Стефан Кузмановић, студент Пољопривредног факултета и Жељко Сладојевић, студент Факултета физичког васпитања и спорта.

Секретар: Милош Ковачевић, студент Факултета политичких наука.

Именовани су чланови Сената и Управног одбора Универзитета у Бањој Луци из реда студената. Такође, изабрани су предсједници комисија које дјелују у саставу Студентског парламента.

8. сазив Студентског парламента окупио је студенте који су у доосадашњем школовању постигли изузетне резултате и дали допринос афирмацији питања од значаја за студенте. У овом сазиву поједини студенти су тако стипендисти Фонда др Милан Јелић, стипендисти Министарства просвјете и културе РС, студенти са многобројним признањима и наградама.

 

Активно учешће у креирању уписне политике за наредну академску годину, те рад на усклађености исте са стварним потребама тржишта рада у нашој Републици. Ревизија студијских програма, наставних планова и програма. Праћење имплементације усвојене Одлуке о обављању приправничког стажа за најбоље студенте генерације, добитнике Златне значке Универзитета. Декани факултета/Академије су обавезни да обезбједе приправнички стаж најбољим студентима. Неопходно је радити на израдама нових и измјенама постојећих законских прописа којима се уређују разни облици студентског организовања и омладинског активизма, те избору студената у студентска представничка тијела.
Инсистирати на реконструкцији постојећих студентских домова (павиљон 1. и 2.), већем издвајању за студентске стипендије и програме међународне размјене студената. Кроз активности истицати најбоље и најталентованије студенте. Подржати одлаксе и учешће наших студената на конференцијама у региону и иностранству, путем којих се на најбољи начин промовише Универзитет у Бањој Луци и Република Српска. Подстицати издавачку дјелатност наших студената. Подстицати студенте за рад у научноистраживачкој дјелатности, објављивање научних радова и достигнуча наших студената у међународно признатим часописима.

Неопходно је унаприједити културно-умјетничка дешавања на Универзитету у Бањој Луци, кроз потписивање меморандума о сарадњи са културно-умјетничким установама. Унаприједити спорт на Универзитету кроз подршку постојећим клубовима, али исто тако и реализацијом Студентске спортске лиге на нивоу Универзитета у Бањој Луци.

Наредне године очекује нас 10. научно – стручна конференција StES, која ће по први пут носити префикс МЕЂУНАРОДНА. На наредном StES-у очекује нас велики број иностраних учесника, висок квалитет радова и еминентни гости. Активно учествовати у изради Стратегије развоја Универзитета у Бањој Луци за наредни период, као и измјенама и допунама важећих законских прописа на Универзитету у Бањој Луци.

Студентски парламент отворен је према свима, и мора постати мјесто окупљања добрих и квалитетних идеја, талентованих и успјешних студената који својим ентузијазмом и радом желе донијети промјене и напредак, истакнуто је на данашњој сједници Студентског парламента.

У складу са Законом о студентском организовању Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци броји 24 члана.