Ко смо ми?

Ми смо једино легитимно студентско представничко тијело студената Универзитета у Бањој Луци. Дјелује у оквиру Универзитета у Бањој Луци као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци, која представља све студенте нашег Универзитета.


У оквиру Студентског Парламента имамо Скупштину коју чине по три (3) студента представника са сваког факултета/академије или високошколске установе које су чланице или придружене чланице Универзитета, укупно 51 члан Скупштине Студентског Парламента. Студентским Парламентом управља предсједник, тренутно Бранко Петровић (Висока школа унутрашњих послова), заједно са потпредсједником и генералним секретаром. У оквиру Студентског Парламента дјелују комисије и тимови који заједно са руководством чине Предсједништво Студентског Парламента. Поред свега овога Студентски Парламент делегира студенте у Сенат Универзитета као и у Скупштину Уније студената Републике Српске, чији смо оснивачи заједно са Студентским Парламентом Универзитета у Источном Сарајеву.

Који су наши циљеви?

Циљ сваке студентске организације јесте да заштити и оствари права студената као и да се избори за боље услове студирања. Тако и наша организација која дјелује на нивоу Универзитета поставиал је себи неке од општих циљева које жели да оствари и испуни у свом мандату:

1. Подизање угледа и побољшање положаја студената на Универзитету и у Републици Српској;
2. Отворенија и боља комуникација између Студентског парламента (легитимних представника студената) Универзитета и самих студената Универзитета;
3. Остваривање и заштита права студената;
4. Подизање квалитета знања;
5. Боља имплементација Болоњског система на Универзитету;
6. Истицање и награђивање најбољих студената;
7. Побољшање студетнског стандарда;
8. Одлучна и конкретна борба против корупције;
9. Остваривање већих права социјално угрожених студената, дјеце погинулих бораца и РВИ, студената са инвалидитетом и посебним потребама, студената из неразвијених општина у Републици Српској;
10. Омогућавање боље студентске мобилности;
11. Отварање нових могућности запослења за вријеме студирања;
12. Обезбјеђивање додатних стипендија за све категорије студената;
13. Афирмисање студената да се укључе у владиним и невладин сектор;
14. Расписивање конкурса за пројекте студената Универзитета.


Наш тим