Кабинет Предсједника Републике Српске

Кабинет Предсједника Републике Српске
Предсједник Републике Српске представља Републику Српску и обавља друге послове у складу са Уставом Републике Српске. У служби Предсједника Републике Српске дјелује Генерални генерални секретар и Кабинет Предсједника Републике Српске.

http://www.predsjednikrs.net/


Влада Републике Српске

Влада Републике Српске
Влада Републике Српске је носилац извршне власти у Републици Српској. Владу Републике Српске чине предсједник, потпредсједници (из реда друга два конститутивна народа) и 16 министара. Министре бира Народна скупштина Републике Српске, носилац законодавне власти, којој је Влада одговорна.

http://www.vladars.net


Министарство просвјете и културе

Министарство просвјете и културе
Министарство просвјете и културе Републике Српске је једно од министарстава Владе Републике Српске које се бави просвјетом и културом Републике Српске. Садашњи министар просвјете и културе Републике Српске је доц. др Горан Мутабџија. Министарство просвјете и културе је уједно и наше ресорно министарство.

http://www.vladars.net


Министарство науке и технологије

Министарство науке и технологије
Министарство науке и технологије Републике Српске је једно од министарстава Владе Републике Српске које се бави пословима у области науке и технологије Републике Српске. Садашњи министар науке и технологије Републике Српске је Јасмин Комић.

http://www.vladars.net


Министарство породице, омладине и спорта

Министарство породице, омладине и спорта
Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске је једно од министарстава Владе Републике Српске које се бави пословима у области породице, омладине и спорта Републике Српске. Садашњи министар породице, омладине и спорта Републике Српске је Нада Тешановић.

http://www.vladars.net