Основни подаци:
Име и презиме: Стефан Кузмановић
Датум и мјесто рођења: 23.09.1995. Добој
Факултет и година студија: Пољопривредни факултет – 3. година