Основни подаци:
Име и презиме: Милош Ковачевић
Датум и мјесто рођења: 28.08.1995. Шабац
Факултет и година студија: Факултет политичких наука – 3. година