„Никад пораз, само лекација.“

Основни подаци:
Име и презиме: Милош Видић;
Датум и мјесто рођења:

Факултет и година студија:

Претходни ангажман у студентском организовању:

Предсједник Студентског савеза Технолошког факултета (2014/2016)

Генерални секретар Студентског парламента (2014/2015)