Основни подаци:
Име и презиме: Срђан Пуцар
Датум и мјесто рођења: 13.09.1993. Бања Лука
Факултет и година студија: Филолошки факултет – апсолвент