Руководство Студентског Парламента

Предсједници Комисија

Чланови Сената Универзитета

Члан УО Универзитета

Саша Кукић

УО Универзитета

Основни подаци: Име и презиме: Саша Кукић Датум и мјесто рођења: 17.05.1993. Факултет и година студија: Правни факултет – апсолвент